Įmonė Konsultacijos Atstovavimas Teikiame Kontaktai
 Bankroto paslaugos

 

Atstovaujame:

  •  klientų interesus kreditorių susirinkimuose
  • kreditorių komitetuose, kai patys nevykdome tos įmones bankroto administravimo

 

Bankrotas